Initiatief

Deze website is een initiatief van De Pijl medezeggenschap om medezeggenschap via ondernemingsraden in bedrijven te stimuleren.

Ondernemingsraden zijn juist in de huidige tijd meer dan ooit van waarde. Niet alleen voor de belangen van de werknemers, maar ook voor de belangen van de onderneming in de breedste zin. We hebben een economische periode achter de rug waarin veel aandacht was voor de aandeelhouder en persoonlijk gewin. De nadelen van dit systeem zijn inmiddels duidelijk geworden. Er is een betere balans nodig tussen de belangen van de verschillende belanghebbenden in ons economisch systeem om ons uit de multi-systeemcrisis te halen waarin we ons bevinden. Een sterke toezichthouder en adviseur vanuit werknemersperspectief kan die balans vorm geven.

Werknemers zijn degenen die het succes van de onderneming moeten maken door de kwaliteit van hun werk. Betrokkenheid bij de bedrijfsbeslissingen vergroot ook de betrokkenheid in de uitvoering. Een ondernemingsraad kan daarin een belangrijke rol vervullen.

De Pijl medezeggenschap wil u (directie, OR(-lid), HR-manager, werknemer) helpen een succes te maken van de ondernemingsraad in uw onderneming. Dit door nuchtere informatie te verschaffen over de regels van het spel tussen ondernemingsraad en directie/bestuur en door u te prikkelen over zin en onzin van ondernemingsraden na te denken.

Wij gaan graag met u in gesprek over medezeggenschap in uw organisatie. Neem, voor een vrijblijvend gesprek, contact op!