Bespreekrecht OR

In artikel 24 van de WOR wordt het zogenaamde bespreekrecht geregeld. Twee keer per jaar wordt in de overlegvergadering de algemene gang van zaken besproken. Daarin ook wordt aangegeven welke ontwikkelingen er op de onderneming afkomen en welke advies- en instemmingsaanvragen de OR mag verwachten. OR en bestuurder maken over de behandeling van deze aanvragen afspraken. Daarbij zijn ook de commissarissen verplicht aanwezig als die er zijn.