Instemmingsrecht OR

De OR heeft het recht in te stemmen met sociale regelingen, zoals een werktijdenregeling of een opleidingsregeling. Deze mogen niet gewijzigd ingesteld of afgeschaft worden zonder instemming van de OR. Het instemmingsrecht geldt alleen voor die regelingen die in artikel 27 van de WOR zijn benoemd. Dit zijn vooral sociale regelingen. Als in deze regelingen iets gewijzigd wordt zonder instemming van de OR dan kan de OR deze wijziging nietig verklaren.

Dit recht geldt niet als een regeling al in de CAO is geregeld.

Meer informatie vindt u op deze pagina van de site van De Pijl medezeggenschap