Instemmingsrecht OR

De OR heeft het recht in te stemmen met sociale regelingen, zoals een werktijdenregeling of een opleidingsregeling. Deze mogen niet gewijzigd ingesteld of afgeschaft worden zonder instemming van de OR. Het instemmingsrecht geldt alleen voor die regelingen die in artikel 27 van de WOR zijn benoemd. Dit recht geldt niet als een regeling al in de CAO is geregeld.