OR en strategische vraagstukken

Wilt u meer weten over de OR, dan kom ik u graag meer vertellen. Ik neem dan tevens het boekje “OR en strategische vraagstukken” mee dat u dan gratis van mij ontvangt. Dit boekje gaat over de manier waarop de OR effectief invloed kan uitoefenen op het organisatiebeleid. De aandacht is gericht op het ontwikkelen van de OR als gelijkwaardige adviseur van de directie. De ervaringen van meer dan 25 jaar advies, training en coaching van OR’s zijn hierin verwerkt.

In het boekje wordOR en strategische vraagstukkent aandacht besteed aan:

  • de manieren waarop een OR een goed adviseur kan zijn;
  • Belangen van betrokken partijen en hoe de OR daarmee om kan gaan;
  • Effectief overleg met de bestuurder en anderen;
  • Hoe om te gaan met de regels van het spel;
  • Het ontwikkelen van een be├»nvloedingsstrategie.

Meer informatie over het boekje vindt u hier.