Overleg- en initiatiefrecht OR

Bestuurder en OR hebben binnen 14 dagen overleg met elkaar als een van beide dat wil. (artikel 23). Dit wordt vaak de overlegvergadering (OV) genoemd. In dat overleg mag de OR ook zelf voorstellen doen aangaande het functioneren van de onderneming.

Ook buiten dat overleg mag de OR schriftelijk voorstellen doen en de bestuurder moet dat op zijn minst in één overlegvergadering bespreken.

Meestal wordt er een regelmatig schema afgesproken waarop bestuurder en OR overleg hebben. De eigen OR vergaderingen worden hieromheen gepland, zodat de OR zich kan voorbereiden op het overleg. Belangrijk is ook dat de OR een eigen agenda heeft met punten die de OR belangrijk vindt om in te brengen, anders wordt het hele overleg door de bestuurder gestuurd en dat ondermijnd de gelijkwaardigheid.