Taken van een OR

De OR is een organisatieadviseur vanuit de medewerkers. Hij adviseert de directie over het beleid in de onderneming. De OR kan over alles adviseren wat de onderneming aangaat, gevraagd dan wel ongevraagd. De volgende taken vallen daaronder:

 • het meedenken over het strategisch beleid;
 • het bespreken van de financiĆ«n van de organisatie;
 • het aanleveren van een andere kijk bij belangrijke reorganisaties;
 • en het onderhandelen over sociale regelingen.

Bij de beoordeling van het beleid neemt de OR de doelstellingen van het bedrijf en de (specifieke) belangen van de medewerkers als leidraad.

De directie heeft altijd zijn prioriteiten. Deze zijn niet vanzelfsprekend dezelfde als van de OR. De OR hoeft zich niet afhankelijk te maken van de directie. Als de OR vindt dat de directie belangrijke zaken laat liggen kan de OR zelf voorstellen doen. Door aandacht te vragen voor problemen die er in de organisatie spelen en met suggesties of concrete voorstellen voor die problemen te komen, speelt de OR een stimulerende rol. De OR baseert zich bij zijn oordeel op de eigen visie op de onderneming. Deze visie is, als het goed is, gekleurd door wat er onder de medewerkers in de organisatie leeft.

De onderwerpen waar de OR zich mee bezig kan houden zijn samen te vatten in de volgende vijf taken:

 • Gesprekspartner van de directie zijn op het gebied van strategisch beleid.
 • Adviseren over belangrijke bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische beslissingen.
 • Onderhandelen over de sociale randvoorwaarden en daarmee invloed op het HR-beleid of sociaal beleid in de organisatie.
 • Medeverantwoordelijkheid dragen voor arbo- en ziekteverzuimbeleid.
 • Pleiten voor een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering.

De OR heeft ook enkele stimulerende taken gekregen in de WOR (art. 28):

 • Toezien op de naleving van de regels omtrent arbeidsvoorwaarden (CAO) en arbeidsomstandigheden;
 • Bevorderen van het werkoverleg;
 • Waken tegen discriminatie;
 • De zorg voor het milieu bevorderen.