Waarom niet in een OR?

Je kandidaat stellen voor een OR is een lastige beslissing. Veel potentiële kandidaten gebruiken de volgende redenen waarom zij niet in een OR willen:

  • Het is slecht voor mijn carrière! Dat hangt sterk van de cultuur in de organisatie, van je eigen opstelling en inbreng in de OR en van de houding van de directeur af. Het kan namelijk ook heel goed zijn voor je carrière. In veel grotere bedrijven is het OR lidmaatschap onderdeel van het management development programma. In de OR kun je vaardigheden laten zien aan de directie die deze normaal niet te zien krijgt.
  • Het kost teveel tijd. OR werk kost inderdaad tijd. In principe is OR-tijd werktijd, maar dat is niet altijd vol te houden als je het werk goed wil doen. Het is belangrijk goede afspraken met je collega’s en je leidinggevende te maken  over het opvangen van je werkzaamheden. Is je inbreng in de OR van belang voor je collega’s en de organisatie dan wordt er veel minder over de tijd besteed aan de OR gezeurd dan als je inbreng onduidelijk of onzichtbaar is.
  • Daar moet je hoger voor opgeleid zijn. Dat is beslist niet zo. Iedereen kan verkozen worden. Een mix van hoger en lager opgeleiden is heel gezond in een OR. Daar waar theoretisch opgeleiden goed om de hete brij heen kunnen praten, benoemen praktisch opgeleiden de problemen vaak duidelijk en ongezouten. Dit van elkaar accepteren helpt om de praktische vraagstukken te vertalen in beleidsvraagstukken en theoretische problemen naar de praktijk te vertalen.
  • Mijn Nederlands is niet goed genoeg. In een Nederlands bedrijf is het inderdaad belangrijk goed Nederlands te kunnen lezen en schrijven. Een mooie gelegenheid daar meer werk van te maken. Sommige ondernemingsraden hebben te maken met een internationale holding en is de voertaal in het overleg Engels. Het Engels van veel Nederlanders is ook nog wel voor verbetering vatbaar, maar dat weerhoudt hen niet zich verkiesbaar te stellen.