Zin van de OR voor de directie

Afgezien van de wettelijke verplichting zijn er andere redenen waarom een directeur een OR zou willen instellen:

  • Informatie krijgen uit de organisatie over het feitelijk functioneren van de organisatie. De informatie die de directie via de lijn ontvangt is, zeker in grotere organisaties, onvermijdelijk gekleurd. Het middenmanagement zal zijn verantwoordelijkheid willen nemen en eerst zelf problemen willen oplossen en niet alles doorspelen aan de directie. Via de OR kan de directie toch zicht te krijgen op het werkelijke reilen en zeilen van de organisatie.
  • Draagvlak Als een OR geloofwaardigheid heeft in de organisatie kan hij helpen draagvlak te creëren voor moeilijke besluiten. Dat is nodig om de toekomst van de organisatie te garanderen. Besluiten die gedragen worden worden meestal ook uitgevoerd.
  • Betrokkenheid creëren van de medewerkers bij de onderneming is nog belangrijker dan draagvlak. Waar draagvlak het passief accepteren van besluiten impliceert, impliceert betrokkenheid een actieve bijdrage van de medewerkers aan het succes van de onderneming, omdat het leuk, uitdagend, spannend en lonend is. De OR is een instrument in het creëren van deze betrokkenheid.
  • Zinvolle adviezen Een OR die een eigen visie op de onderneming heeft kan de directie helpen de blik breed te houden en de draagkracht van de organisatie in het oog te houden. Verder kan een OR soms verrassende gezichtspunten en oplossingen aandragen. Een OR klein houden is jezelf tekort doen als directie.
  • Sparring partner die meedenkt vanuit een ander perspectief dan alleen financiën en aandeelhouderswaarde.
  • Oppositie omdat het vervelend kan zijn. Goed bestuur is gebaat bij goede oppositie dus een partner die durft te zeggen waar het op staat en gaten schiet in voorstellen. Dit kan de directie dwingen besluiten goed te overdenken. Een goede directie creëert zijn eigen oppositie. De OR kan die rol spelen.
  • Steun kan de bestuurder van de OR hebben bij moeilijke beslissingen (zie draagvlak) maar ook naar hogere instanties in de onderneming. In een holding structuur worden van bovenaf wel eens opdrachten gegeven waar ook de directie niet blij mee is. Een OR kan dan een goede steun zijn om de eigen visie vast te houden.