Wat is een OR?

Wat is een OR? Als u zich deze vraag stelt dan krijgt u waarschijnlijk op de een of andere manier met een OR te maken. Misschien overweegt uw bedrijf een OR op te richten, of overweegt u zich kandidaat te stellen. Ik hoop dat deze site u kan helpen met zinvolle informatie.’Wat is een OR’ is een informatieve site om medewerkers, HR en directie te informeren over de ondernemingsraad.

Wat ís een OR?

Een OR is organisatieadviseur verkozen uit de medewerkers van de organisatie. Een OR is wel een bijzondere organisatieadviseur. Adviezen van de OR kunnen niet zonder meer genegeerd worden door de directie. Adviezen moeten opgevolgd worden, tenzij de directie goede argumenten heeft de adviezen van de OR niet op te volgen. Dit leidt ertoe dat directie en OR geacht worden een goede dialoog met elkaar te voeren over het beleid in de organisatie. De OR is in zekere zin ook de tegenhanger van de Raad van Commissarissen of de Raad van Toezicht die adviseert en toezicht houdt op de directie vanuit de financiers en andere belangenpartijen bij de onderneming.

Een ondernemingsraad moet verplicht worden ingesteld op basis van de Wet op de OndernemingsRaden (WOR) vanwege “…het goed functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen…” bij ondernemingen met meer dan 50 werknemers. De ingestelde ondernemingsraad heeft dus als taak het goed functioneren van de onderneming te bevorderen vanuit het perspectief van de werknemers, want uit de werknemers wordt de OR verkozen. Om dit doel te verwezenlijken moet een OR uitgroeien tot een gelijkwaardige gesprekspartner van de bestuurder.

Wat is een OR is een initiatief van de DePijl medezeggenschap.

 

 
Waarom
een OR?

Wat is een OR
Van een OR wordt een bijdrage verwacht aan het goed functioneren van de organisatie.
 

 Meer informatie

Gelijkwaardige gesprekspartner
wat is een or
Een OR is een uit de werknemers gekozen orgaan van de onderneming, dat als gelijkwaardige gesprekspartner invloed uit kan oefenen op het beleid. Een OR is een vorm van medewerkersparticipatie.
Wat is een or 

 Meer informatie

Taken en bevoegdheden OR

Een OR levert een bijdrage aan het goed functioneren van de onderneming door de directie te adviseren.
Wat is een OR 

Meer informatie

Advies en ondersteuning

Een OR die zichzelf serieus neemt zorgt voor zijn eigen ontwikkeling en huurt bijtijds advies en ondersteuning in.
 

Meer informatie