Wat is een OR?

Als u zich deze vraag stelt dan krijgt u waarschijnlijk op de een of andere manier met een OR te maken. Misschien overweegt uw bedrijf een OR op te richten, of overweegt u zich kandidaat te stellen. Ik hoop dat deze site u kan helpen met zinvolle informatie. Deze site is een informatieve site om medewerkers, HR en directie te informeren over de ondernemingsraad.

Een organisatieadviseur!

Een OR is organisatieadviseur verkozen uit de medewerkers van de organisatie. Het is wel een bijzondere organisatieadviseur. Adviezen van de OR kunnen niet zonder meer genegeerd worden door de directie. Adviezen moeten opgevolgd worden, tenzij de directie goede argumenten heeft de adviezen van de OR niet op te volgen. Dit leidt ertoe dat directie en OR geacht worden een goede dialoog met elkaar te voeren over het beleid in de organisatie. De OR is in zekere zin ook de tegenhanger van de Raad van Commissarissen of de Raad van Toezicht die adviseert en toezicht houdt op de directie vanuit de financiers en andere belangenpartijen bij de onderneming.

Een ondernemingsraad moet verplicht worden ingesteld op basis van de Wet op de OndernemingsRaden (WOR) vanwege “…het goed functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen…” bij ondernemingen met meer dan 50 werknemers. De ingestelde ondernemingsraad heeft dus als taak het goed functioneren van de onderneming te bevorderen vanuit het perspectief van de werknemers, want uit de werknemers wordt de OR verkozen. Om dit doel te verwezenlijken moet een OR uitgroeien tot een gelijkwaardige gesprekspartner van de bestuurder.

Deze site is een initiatief van de De Pijl medezeggenschap.

Initiatief

Deze website is een initiatief van De Pijl medezeggenschap om medezeggenschap via ondernemingsraden in bedrijven te stimuleren.

Ondernemingsraden zijn juist in de huidige tijd meer dan ooit van waarde. Niet alleen voor de belangen van de werknemers, maar ook voor de belangen van de onderneming in de breedste zin. We hebben een economische periode achter de rug waarin veel aandacht was voor de aandeelhouder en persoonlijk gewin. De nadelen van dit systeem zijn inmiddels duidelijk geworden. Er is een betere balans nodig tussen de belangen van de verschillende belanghebbenden in ons economisch systeem om ons uit de multi-systeemcrisis te halen waarin we ons bevinden. Een sterke toezichthouder en adviseur vanuit werknemersperspectief kan die balans vorm geven.

Werknemers zijn degenen die het succes van de onderneming moeten maken door de kwaliteit van hun werk. Betrokkenheid bij de bedrijfsbeslissingen vergroot ook de betrokkenheid in de uitvoering. Een ondernemingsraad kan daarin een belangrijke rol vervullen.

De Pijl medezeggenschap wil u (directie, OR(-lid), HR-manager, werknemer) helpen een succes te maken van de ondernemingsraad in uw onderneming. Dit door nuchtere informatie te verschaffen over de regels van het spel tussen ondernemingsraad en directie/bestuur en door u te prikkelen om over zin en onzin van ondernemingsraden na te denken.

Wij gaan graag met u in gesprek over medezeggenschap in uw organisatie. Neem, voor een vrijblijvend gesprek, contact op!

OR en strategische vraagstukken

Wilt u meer weten over de OR, dan kom ik u graag meer vertellen. Ik neem dan tevens het boekje ‘OR en strategische vraagstukken’ mee dat u dan gratis van mij ontvangt. Dit boekje gaat over de manier waarop de OR effectief invloed kan uitoefenen op het organisatiebeleid. De aandacht is gericht op het ontwikkelen van de OR als gelijkwaardige adviseur van de directie. De ervaringen van meer dan 25 jaar advies, training en coaching van OR’s zijn hierin verwerkt.

In het boekje wordt aandacht besteed aan:

  • de manieren waarop een OR een goed adviseur kan zijn;
  • Belangen van betrokken partijen en hoe de OR daarmee om kan gaan;
  • Effectief overleg met de bestuurder en anderen;
  • Hoe om te gaan met de regels van het spel;
  • Het ontwikkelen van een beïnvloedingsstrategie.