Taken en bevoegdheden OR

Om het goed functioneren van de onderneming te bevorderen heeft de wetgever de OR enkele taken opgelegd en bevoegdheden gegeven. Deze taken moeten de OR helpen een keuze te maken uit alle thema’s waarmee de OR zich kan bemoeien.

De bevoegdheden zijn bedoeld om het overleg met de directie enigszins gelijkwaardig te maken. Zoals in elk spel moeten er regels zijn wil er van een prettig spel sprake zijn. Zonder regels geld meestal het recht van de sterkste en wordt het een jungle. Is er al sprake van wederzijds respect en een gelijkwaardig overleg, dan hoeven de bevoegdheden uit de WOR eigenlijk nauwelijks gebruikt te worden. Het feit dat ze er zijn is dan blijkbaar voldoende het spel goed te laten verlopen. Maar ook in de beste relaties gaat wel eens wat mis. Dan is het goed dat er duidelijke bevoegdheden van de OR zijn.