Waarom een OR?

Als een onderneming groter wordt wordt het lastiger voor de directie om informeel te sturen. De directie kent niet meer iedereen. Met iedereen individuele regelingen treffen wordt erg onoverzichtelijk en slecht beheersbaar voor de ondernemer. Ook komen de signalen uit de onderneming niet meer zo direct bij de directie binnen.

Invloed op belangrijke veranderingen

Verder kan er een belangrijke verandering op stapel staan, zoals een fusie of overname. De medewerkers willen graag zelf invloed op de voorwaarden van overgang. Een OR kan een belangrijke bijdrage leveren aan het succes van een fusie.
De meest betrokken medewerkers hebben goede en kritische ideeën die nu vaak niet of negatief opgepikt worden.

Verkrijgen van goede ideeën

Medewerkers zijn steeds hoger opgeleid en gewend hun mening te geven. Deze meningen zijn belangrijk voor het goed functioneren van de organisatie, omdat er vaak goede meningen en ideeën tussen zitten. Meningen van medewerkers negeren betekent dat ze in het roddelcircuit komen en negatief geuit worden. Dit kan een behoorlijk negatieve invloed op de cultuur in de organisatie hebben. Een orgaan om ideeën en kritiek op een veilige manier te uiten dat tevens in staat is de ideeën en kritiek te filteren en naar de directie te vertalen is dan een zeer nuttig instrument. Een OR is zo’n orgaan.

Arbeidsvoorwaarden overleg

Als uw bedrijf niet onder een CAO valt dan kan de directie met de OR het arbeidsvoorwaarden overleg voeren. Er moet dat dan wel in een overeenkomst conform art 32 WOR tussen directie en OR worden afgesloten . Op deze wijze hoeft niet met elke werknemer afzonderlijk over de arbeidsvoorwaarden overleg te worden gevoerd en kan er een helder arbeidsvoorwaarden beleid gevoerd worden.
Waarom een OR: Een OR kan een belangrijke meerwaarde bieden voor het functioneren van de onderneming.

Meer weten? Voor een vrijblijvend een gesprek neem contact op!